Với tinh thần tương thân, tương ái, tại bệnh viện, các cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Khối Cảnh sát điều tra Công an Hà Nam đã tổ chức phát hơn 150 suất cháo miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các khoa Ung biếu, Nội thận – Lọc máu… trong bệnh viên. 

Cán bộ Hội Phụ nữ Khối CSĐT phát cháo cho các bệnh nhân.

Đây là số tiền được trích từ quỹ “Vì người nghèo” do cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Khối Cảnh sát điều tra Công an Hà Nam đóng góp với mong muốn chia sẻ những khó khăn, động viên, khích lệ các bệnh nhân vươn lên trong cuộc sống. 

Qua đó, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sỹ Công an đối với cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Lê Phượng