Được biết, ngôi nhà tặng cho bà Hỉm được khởi công từ tháng 3-2019. có diện tích gần 40m² gồm có 3 phòng được cán bộ, chiến sỹ Công an địa phương trích ngày lương ra đóng góp ủng hộ. 

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh trao tặng ngôi nhà mới cho bà Nguyễn Thị Hỉm.

Bà Nguyễn Thị Hỉm năm nay đã trên 74 tuổi, sống đơn thân là một trong những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương, ngôi nhà cũ bà ở xập xệ, xiêu vẹo rất dễ đổ sập khi mùa mưa bão cận kề. 

Ngay sau khi nhận nhà mới, bà Hĩm đã xúc động trước nghĩa cử nhân văn của cán bộ, chiến sỹ Công an địa phương.

L.Hồng-H.Vi