Kết quả, thu được 370 đơn vị máu từ các tình nguyện viên đến từ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên các trường học và nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Năm 2016, huyện Chơn Thành đã tổ chức được 2 đợt hiến máu, thu được 1.020 đơn vị máu, vượt 20 đơn vị so với chỉ tiêu đề ra.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu.
Đức Trí