Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của các gia đình và trẻ em tại các vùng khó khăn thông qua các chương trình: Lắp đặt hệ thống nước sạch cho các trường học, sơn sửa phòng học, phòng ở nội trú cho học sinh, tập huấn kỹ năng sống; tặng dụng cụ y tế cho các trạm y tế xã, hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim cho trẻ em… 

Dự án được triển khai trong 3 năm, từ năm 2016-2018 tại các huyện Đại Lộc, Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh, Bắc Trà My và TP Tam Kỳ.

N.Thi