Ngày 28-3, Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum cho biết vừa ban hành Quyết định số 130 về việc chuyển số tiền 1,7 tỷ đồng từ “Quỹ đảo Trường Sa tỉnh Kon Tum” để ủng hộ huyện đảo Trường Sa trong đợt đoàn cán bộ của tỉnh đi thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2016.

N.H.Khôi