Trước đó, Báo Công an nhân dân, ngày 14/9 có đăng bài “Tái diễn việc “loạn” các khoản đóng góp đầu năm học” và Báo Nhân dân ngày 15/9 có bài “Chóng mặt với các khoản thu đầu năm học” có nội dung phản ánh ngoài việc đóng góp các khoản thu theo quy định, một số trường trên địa bàn Hà Nội còn áp đặt mua vở, giấy bọc sách, nhãn… theo quy định của trường gây bức xúc trong dư luận nhân dân.
H.Thanh