Nguyên nhân là do không bảo đảm các điều kiện quy định về đội ngũ giảng viên cơ hữu. Các chuyên ngành này thuộc các trường gồm: ĐH Y Dược TP.HCM; ĐH Y Hà Nội; ĐH Y Dược Thái Bình; ĐH Cần Thơ; Học viện Khoa học xã hội; ĐH Khoa học, ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế); ĐH Sư phạm TP.HCM; ĐH Xây dựng; Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Quyết định thu hồi có hiệu lực từ ngày 6/4/2015.

H.T.