Chương trình Mekong 1.000 được thực hiện theo QĐ6143/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, do Trường Đại học Cần Thơ khởi xướng và sự đồng lòng của các địa phương vùng ĐBSCL.

Theo kế hoạch, tổng số thạc sĩ, tiến sĩ (Ths, TS) được đào tạo của Chương trình Mekong 1.000 là 1.015 người (825 Ths và 190 TS), kinh phí đào tạo do các địa phương tự đảm bảo.

Các đại biểu tham dự buổi hội thảo.

Tính đến tháng 4/2015, các tỉnh, thành phố trong khu vực đã gửi 552 người đi đào tạo sau đại học tại 160 viện, trường của 23 quốc gia trên thế giới. Trong đó, nghiên cứu sinh có 50 người, còn lại là học viên Cao học. Tổng kinh phí đã sử dụng tương đương gần 20 triệu USD.

Đức Văn