Học bổng Chính phủ Australia là một trong các chương trình của Australia nhằm góp phần giúp Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đạt được những lợi ích tối đa từ tiến trình hội nhập phát triển kinh tế thế giới. Người nhận học bổng được hỗ trợ toàn bộ học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay và bảo hiểm y tế trong quá trình học tập.

Chương trình dành cho người Việt Nam theo học các lĩnh vực: bình đẳng giới, khuyết tật, nhân quyền, kinh tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng, môi trường, phát triển nông thôn và y tế công cộng.

Đối tượng được khuyến khích tham gia học bổng gồm cán bộ của các cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương, nhân viên các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp ở các tỉnh, giảng viên cao đẳng, đại học và các nhà nghiên cứu. Trong đó, các ứng viên là người khuyết tật và người ở vùng nông thôn khó khăn là đối tượng được ưu tiên.

Cũng theo lãnh sự quán Australia tại TP Hồ Chí Minh, năm 2014, Việt Nam đã có 185 ứng viên giành học bổng Chính phủ Australia. Từ năm 1975 đến nay, đã có gần 4.000 công dân Việt Nam học tập tại Australia bằng các học bổng phát triển được cấp thông qua Chương trình Viện trợ của Chính phủ Australia.

N.H.