Ngày 1-11, Chánh văn phòng UBND huyện An lão Nguyễn Văn Quang cho biết: Ngày 31-10-2017, UBND huyện ra Văn bản số 1379/UBND-VP về việc xử lý khắc phục hậu quả tình trạng thu sai quy định, lạm thu tại trường Tiểu học xã Tân Dân, trong đó nêu rõ, trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh của Phòng Tài chính – Kế hoạch, bước đầu đã xác định có tình trạng thu sai quy định, lạm thu tại Trường Tiểu học Tân Dân trong các năm học 2015-2016 và 2016-2017 như kiến nghị của phụ huynh học sinh.

Theo đó, số tiền lạm thu, thu trái quy định trong 2 năm học là hơn 738 triệu đồng, trong đó, thu tiền học thêm trên 562 triệu đồng, thu tiền sinh hoạt hè, học hè hơn 120 triệu đồng, thu tiền kỹ năng sống quá mức hơn 55 triệu đồng.

UBND huyện An Lão yêu cầu Trường tiểu học Tân Dân phải hoàn trả số tiền trên 738 triệu đồng cho phụ huynh trước ngày 15-11-2017. UBND xã Tân Dân có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà Trường thực hiện nghiêm túc việc hoàn trả.
Trường tiểu học Tân Dân
Đối với Ban giám hiệu Trường tiểu học Tân Dân và các cá nhân liên quan, sau khi khắc phục hậu quả, hoàn trả tiền cho phụ huynh học sinh, UBND huyện An Lão sẽ xem xét làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định.

UBND huyện An Lão cũng yêu cầu Trường Tiểu học xã Tân Dân và các trường công lập thuộc huyện rà soát các khoản thu năm học 2017-2018 tổng hợp, báo cáo đầy đủ về UBND huyện (qua phòng Tài chính – Kế hoạch và Phòng Giáo dục – Đào tạo). 

Nghiêm cấm thu các khoản thu không đúng, chưa đúng quy định. Đối với các khoản thu tự nguyện, thỏa thuận, phải được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. UBND huyện sẽ xử lý nghiêm đối với các trường cố tình làm sai theo quy định.

UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý chuyên môn, có biện pháp ngăn chặn kịp thời những trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

Văn Thịnh