Trung Quốc vẫn là quốc gia dẫn đầu trong việc gửi sinh viên tới Úc để học tập, tiếp theo là Ấn Độ, Malaysia, Việt Nam và Nepal. 

Một khảo sát của chính phủ Úc vào năm 2016 cho thấy bằng cấp được đánh giá cao và chất lượng của các trường đại học là hai yếu tố hấp dẫn chính đối với các sinh viên quốc tế. Số lượng sinh viên tăng trưởng bền vững phản ánh thực tế là hầu hết các sinh viên quốc tế đều hài lòng với trải nghiệm về giáo dục tại Úc. 

Tính từ những năm 1970 đến nay, đã có hơn 5.800 công dân Việt Nam đã được nhận học bổng từ Chính phủ Úc. Bên cạnh đó còn có hơn 50.000 du học sinh tự túc. Đây là một nguồn lực đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. 
Lưu Hiệp