Các học sinh đạt HCB gồm Nguyễn Khắc Hải Long, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm; Trang Đào Công Minh, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội; Vũ Ngô Hoàng Dương, học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội; Lê Minh Hoàng, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.

HCĐ thuộc về em Nguyễn Lê Đức Hoàng, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. 

Học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2020.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên kì thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO 2020) dự kiến tổ chức tại Litva đã chính thức bị hủy. Với mong muốn tạo sân chơi bổ ích cho học sinh yêu thích Vật lý toàn thế giới, Trường Đại học Vật lý kỹ thuật Moskva đã có sáng kiến tổ chức kì thi Olympic Vật lý quốc tế dưới hình thức phân tán tại từng quốc gia (IdPhO 2020) dành cho các học sinh đã bị lỡ tại Olympic Vật lý quốc tế năm vừa rồi.

Cách thức làm bài của Olympic Vật lý quốc tế IdPhO 2020 được tổ chức cũng giống như các kỳ thi Olympic hằng năm. Các thí sinh làm bài dưới sự giám sát của các quan sát viên do Ban tổ chức cử đến từng quốc gia.

Hùng Quân