Năm 2018, tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn quốc đạt 97,57% (trong đó giáo dục THPT đạt 98,36 %, giáo dục thường xuyên đạt 88,37%). Như vậy, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm nay giảm so với năm 2018 là 3,51%. Nguyên nhân chủ yếu là do năm nay cách tính điểm tốt nghiệp đã có sự thay đổi so với năm 2018 theo hướng tăng tỷ lệ điểm thi (70%) và giảm 20% điểm trung bình học tập lớp 12 từ 50% xuống còn 30%. 

Kết quả tốt nghiệp cũng thể hiện sự khác biệt giữa các tỉnh, các vùng miền, phản ánh trung thực chất lượng dạy học của các địa phương. Các tỉnh,thành phố có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi, có truyền thống thì tỷ lệ tốt nghiệp cao như các thành phố lớn, các tỉnh Đồng bằng sông Hồng trong khi đó nhiều tỉnh ở miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ lại có tỷ lệ tốt nghiệp thấp hơn. 

Huyền Thanh