Theo đó, trong năm 2015 Chính phủ Lào  sẽ dành cho Việt Nam 60 chỉ tiêu học bổng đào tạo trình độ đại học, sau đại học thuộc các ngành ngôn ngữ - văn hóa, khoa học xã hội, chính trị tại Lào. Thời gian đào tạo 5 năm đối với chương trình đại học, bao gồm 1 năm học dự bị tiếng Lào tại CHDCND Lào; 2 đến 3 năm đối với chương trình sau đại học; 1 năm đối với chương trình học tiếng Lào.

Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học từ tháng 9/2015 đến tháng 11/2015 theo thông báo của phía Lào. Ưu tiên các cán bộ và sinh viên có phẩm chất chính trị và sức khỏe tốt và chưa được tuyển chọn cho các chương trình học bổng khác để đi học tại nước ngoài trong năm 2015.

H.T.