Trong đó, cho 4 hạng mục đạt 5 sao là: Chất lượng đào tạo, việc làm, cơ sở vật chất và trách nhiệm xã hội. Được biết, Đại học FPT tham gia thang đánh giá của QS từ năm 2012 và trở thành trường đại học Việt Nam đầu tiên đạt chuẩn 3 sao của QS, trong đó có hai hạng mục đạt 5 sao là Chất lượng đào tạo và Trách nhiệm xã hội.
H.T.