Đợt tuyển sinh thứ 2 này, Trường Đại học Vinh có hơn 2.000 chỉ tiêu của 45 ngành đào tạo thuộc 5 nhóm. Trong khi hầu hết các chuyên ngành đều có điểm xét tuyển là 15,5 thì các mã ngành sư phạm, điểm có điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đều là 24. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 31-8.

Lý giải về lý do nhà trường nâng điểm đầu vào các ngành đào tạo sư phạm trong đợt xét tuyển bổ sung so với đợt 1, ông Nguyễn Hồng Soa, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, đại học Vinh cho biết: Sau đợt xét tuyển thứ nhất, nhà trường đã tuyển được hơn 80%. Vậy nên, trong đợt 2 này chỉ tiêu không còn nhiều. Điều đó dẫn tới điểm đầu vào cao hơn.

Trước đó, trường ĐH Sư phạm TP.Hồ Chí Minh cũng thông báo xét tuyển bổ sung đối với một số ngành. Đáng chú ý, ngoài sư phạm Tiếng Nga và Địa lý học lấy điểm sàn nhận hồ sơ là 16 điểm, hầu hết các ngành còn lại đều có mức điểm sàn nhận hồ sơ từ 18 đến 24,25 điểm. Trong đó, sư phạm Sinh học có điểm sàn nhận hồ sơ cao nhất là 24,25 và sư phạm Lịch sử là 24 điểm.

H.Thanh