Đúng 10h30 ngày 27-6, các thí sinh kết thúc ba môn thi KHXH, đúng lúc này trời mưa to.
Rất nhiều em không chuẩn bị áo mưa hay ô. Lúc này một số giám thị và nhân viên của nhà trường cầm ô che mưa đưa các sĩ tử rời phòng thi.
Các sĩ tử tuổi Rồng rời phòng thi dưới trời mưa tầm tã.
Bên ngoài cổng trường, các sinh viên tình nguyện cũng tự tạo một lối đi "tránh mưa" cho các em.
Những em không có áo mưa đành dùng sách, cặp làm ô.
Hoặc đội đầu trần đi về...
Hay dùng chung áo mưa với bạn.
Một phụ huynh đưa áo mưa cho con lúc buổi thi kết thúc.
Một số người khác nhờ giám thị chuyển áo mưa cho con em đang ở trong trường.
Gần đến giờ kết thúc buổi thi, các phụ huynh tập trung về cổng trường rất đông. Dù mưa to nhưng nhiều người vẫn cố đợi con em tại cổng trường.
Ngọc - Bình