Theo đó, để quyết định cho việc tuyển sinh vào 2 ngành học trên của trường, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với Bộ Y tế kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu của đoàn thẩm định liên Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế tại biên bản thẩm định ngày 5-11-2015. Thời gian kiểm tra dự kiến từ ngày 7 đến ngày 11-12-2015. 

Cùng ngày, Bộ GD&ĐT cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế cử 2 cán bộ có chuyên môn về ngành Y, Dược tham gia đoàn kiểm tra thực hiện các yêu cầu của đoàn thẩm định liên Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế về điều kiện mở ngành Y, Dược của trường ĐH KD&CN trong thời gian như trên.

H.T.