Theo đó, ĐH Ngoại thương được chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực, đổi mới hệ thống quản trị theo hướng hiện đại, bảo đảm các điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; hướng mục tiêu chiến lược phát triển trường đến năm 2030 thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu có chất lượng và uy tín trong khu vực và thế giới.

Đại học Ngoại thương được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, trong đó trường được quyết định mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo nhu cầu xã hội khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, phù hợp với định hướng phát triển của trường.

Đối với ngành đào tạo mới không có trong danh mục giáo dục đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trường được quyết định mở, nhưng phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thí điểm ngành mới.

Giao quyền tự chủ mạnh mẽ sẽ là bàn đạp để các trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo.

Bên cạnh đó, trường được xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch và thực hiện chế độ ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định.

Trường thu học phí ổn định theo kế hoạch. Cụ thể, mức thu học phí tối đa (của chương trình đại trà, trình độ đại học, chính quy) năm 2015 - 2016 là 14,5 triệu đồng/sinh viên/năm, năm 2016 - 2017 là 16 triệu đồng/sinh viên/năm. Đồng thời, trường được quyết định mức trần học phí đối với trình độ đào tạo tiến sĩ bằng 2,5 lần; thạc sĩ bằng 1,5 lần; cao đẳng bằng 0,8 lần mức học phí tối đa nêu trên; học phí đào tạo theo hình thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 1,5 lần mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo.

Đối với các đối tượng đã nhập học trước ngày 2/6/2015, trường thu học  phí với mức tăng tối đa năm sau không quá 30% của năm trước liền kề kể từ ngày 2/6/2015…

Thu Phương