Nhằm giúp thí sinh tránh được những sai sót trong quá trình điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020, trong 3 ngày, từ 11-13/9, Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://thituyensinh.vn sẽ mở để thí sinh tập dượt việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến. 

Sau khi kết thúc đợt chạy thử, kết quả thực hành điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến của thí sinh sẽ được xóa. Hệ thống sẽ làm mới lại để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến từ ngày 19/9 đến 17h ngày 25/9/2020. 

Nếu có nguyện vọng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tiếp bằng phiếu, thí sinh đến nơi đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển để thực hiện, thời gian từ ngày 19/9 đến 17h ngày 27/9/2020. 

H.Thanh