Theo đó, thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng bắt đầu từ ngày 1-4 đến 17 giờ ngày 20-4.

Theo hướng dẫn thi THPT quốc gia 2019, thí sinh chưa tốt nghiệp THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Thí sinh được đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp. Điểm bài thi tổ hợp nào không có môn thi thành phần bị 1,0 điểm trở xuống và điểm thi cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này, nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh có 20 ngày để đăng ký thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng

Thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng bắt đầu từ ngày 1-4 đến 17 giờ ngày 20-4. Sau ngày 20-4, thí sinh không được quyền thay đổi cụm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

Thí sinh được quyền thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào ĐH, CĐ 1 lần sau khi biết kết quả thi. Chậm nhất ngày 25-5, tất cả cả thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp phải đăng ký xét công nhận tốt nghiệp để cung cấp thông tin kết quả học tập, hạnh kiểm năm lớp 12. Lịch thi THPT sẽ diễn ra từ ngày 24  đến ngày 27-6.  Trong đó, chiều 24-6, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Ngày 25-6, buổi sáng thi ngữ văn (120 phút), chiều thi toán (90 phút). Ngày 26-6, buổi sáng thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút), chiều thi ngoại ngữ (60 phút). Ngày 27-6, buổi sáng thi bài thi Khoa học xã hội (thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút).

Ngày 14-7, Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh. Chậm nhất ngày 18-7 công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ.

Huyền Thanh