Theo đó, danh hiệu ISA giai đoạn 2016-2017 đã được trao cho 14 trường học của Việt Nam theo tiêu chí xây dựng, triển khai và đánh giá danh hiệu được Hội đồng Anh áp dụng thống nhất trên hơn 50 nước tham gia dự án ở tất cả các châu lục.

Trong số 14 trường được trao danh hiệu, Hà Nội có 5 trường, Quảng Ninh có 6 trường, TP.Hồ Chí Minh có 2 trường và Hải Phòng có 1 trường. Được biết, danh hiệu Trường học Hợp tác Quốc tế Tích cực là một dự án toàn cầu dành cho các trường THCS  và THPT của Hội đồng Anh.

Danh hiệu được hơn 2.000 trường ở hơn 50 quốc gia đón nhận tham gia. Tại Việt Nam, kể từ khi dự án được giới thiệu vào năm 2015 đến nay,Hội đồng Anh đã công nhận 26 trường đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các hoạt động học tập quốc tế trong nhà trường.

H.Thanh