Trong số 39 nhà giáo nhân dân được phong tặng hôm nay có 2 nhà giáo là nữ, 6 nhà giáo đang công tác tại các trường phổ thông và 33 nhà giáo ở các cơ sở giáo dục đại học. Nhà giáo nhân dân cao tuổi nhất năm nay là GS Lê Quang Long (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), 95 tuổi.

Trong số 680 nhà giáo ưu tú được phong tặng có: 288 nhà giáo là nữ; 19 nhà giáo là người dân tộc; 432 nhà giáo đang làm việc tại các trường phổ thông, 248 nhà giáo đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học. Nhà giáo ưu tú trẻ tuổi nhất năm nay là Cô giáo Mai Thị Thắm (tỉnh Bình Phước), 34 tuổi.

Năm 2014, lực lượng CAND có 2 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo nhân dân và 12 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo ưu tú.

Đây là những cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành giáo dục và xã hội.

Như vậy, từ năm 1988 đến năm 2012, qua 12 đợt xét, Chủ tịch nước đã phong tặng 528 Nhà giáo nhân dân và 6735 Nhà giáo ưu tú.

Thu Phương