Hội nghị nhằm triển khai thực hiện thỏa thuận giữa hai nước sau cuộc họp Nhóm công tác chung về giáo dục Việt Nam - Hungary năm 2013 tại Hungary, và cuộc họp về Giáo dục, đào tạo và dạy nghề Việt Nam - Hungary tháng 2/2014 tại Hà Nội.

Phía Hungary có đại diện lãnh đạo 16 trường đại học hàng đầu cùng đại diện của hơn 50 trường đại học Việt Nam tham gia, trao đổi chia sẻ thông tin về hệ thống giáo dục đại học, nghiên cứu, các chương trình học bổng Chính phủ...

T.Uyên