Theo bà Phụng, trong quy định hiện hành, việc nghiên cứu và bảo vệ luận án gồm nhiều bước khá chặt chẽ. Trong đó, Bộ GD&ĐT là cơ quan quản lý Nhà nước về GD&ĐT, quản lý chất lượng thông qua việc quy định các điều kiện như đăng ký mở ngành, số lượng và trình độ giảng viên, tiêu chí của luận án, quy trình tổ chức thực hiện để đảm bảo chất lượng trong suốt quá trình đào tạo tiến sĩ. 

Một trong các quy định đó là cơ sở đào tạo phải công khai thông tin về bảo vệ luận án và toàn văn luận án chuẩn bị bảo vệ lên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo. Các nhà chuyên môn và mọi người có thể tham khảo, giám sát, phát hiện sai sót, góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo... 

Dư luận xôn xao về “lò đào tạo tiến sĩ” tại Học viện Khoa học - Xã hội Việt Nam. Ảnh: minh họa

Nếu chiếu theo quy định này thì Học viện Khoa học - Xã hội có một sai sót là không công bố toàn văn luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh trước khi bảo vệ trên website của đơn vị này. Điều này vi phạm điểm b, khoản 2, Điều 36 của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ.

Liên quan đến chất lượng đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam, TS Nguyễn Thị Kim Phụng thừa nhận việc đào tạo còn nhiều hạn chế, chất lượng tiến sĩ chưa ở mức như kỳ vọng, xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Việc xã hội quan tâm chất lượng sẽ tạo ra yêu cầu, sức ép, buộc các cơ sở đào tạo phải đầu tư và khắt khe hơn trong đánh giá để nâng cao chất lượng.

H.Thanh