Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu là hoạt động nhằm tìm kiếm, nhân rộng các điển hình giáo viên, giảng viên trẻ thành phố tham gia tích cực cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đây cũng là những nhà giáo có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức tốt, chuyên môn giỏi, có cống hiến tích cực cho cộng đồng, được học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp yêu mến. Năm 2015, có 551 hồ sơ của 60 đơn vị đề cử tham gia giải thưởng.

Sau khi xét chọn, ban tổ chức đã tuyên dương 179 gương nhà giáo trẻ tiêu biểu. Trong đó, 27 gương là giáo viên mầm non, 28 giáo viên tiểu học, 45 giáo viên THCS, 27 giáo viên THPT, trung tâm GDTX, 7 giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, 9 giáo viên cao đẳng, 36 giảng viên đại học.

N.H.