Bên cạnh làm chương trình tổng thể thì chương trình các môn học cụ thể cũng được xây dựng song song. Cho đến thời điểm này, về cơ bản các môn đã định hình. Theo kế hoạch, tháng 5-2017, các môn học sẽ phải trình văn bản dự thảo lần một chương trình môn học cho Hội đồng thẩm định quốc gia về môn học.

Tháng 9-2017, chương trình môn học được ký duyệt công bố cùng văn bản chương trình tổng thể. Để thực hiện đúng tiến độ theo yêu cầu của Nghị quyết 88 Quốc hội thì Bộ GD&ĐT có biên soạn một bộ SGK.

Dự kiến, đến tháng 4-2018 sẽ có SGK mới lớp 1 và lớp 6 để tập huấn giáo viên và triển khai trong năm học 2018-2019.

H.T.