Theo đó, trước mắt các thông tin trên website sẽ chủ yếu tập trung phục vụ tra cứu thông tin về kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Sau khi Cổng thông tin điện tử của Bộ đi vào hoạt động, website trên sẽ được tích hợp lên trên Cổng; đồng thời Văn phòng phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ để cung cấp nhiều thông tin hơn.

Để biết các thông tin liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia, người dân có thể truy cập tại địa chỉ http://hoidap.moet.gov.vn.

H.T.