Theo đó, chương trình SGK mới sẽ lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, khả năng tự học của học sinh; tăng cường tính tương tác trong dạy và học giữa thầy và trò, trò với trò và giữa các thầy cô giáo.

Bên cạnh đó, chương trình SGK mới cũng được xây dựng theo hướng coi trọng dạy người với dạy chữ, rèn luyện, phát triển cả về phẩm chất lẫn năng lực; chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, nhân cách, lối sống cũng như bồi dưỡng năng khiếu và định hướng nghề nghiệp cho mỗi học sinh.

Theo kế hoạch, đề án sẽ được thực hiện trong 3 giai đoạn từ năm 2015 -2023. Trong đó, từ năm 2018 -2019 sẽ bắt đầu triển khai áp dụng chương trình SGK mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

H.T.