Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP-AN) Trung ương vừa ký kế hoạch công tác GDQP-AN giai đoạn 2015-2020.

Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về GDQP-AN từ Trung ương đến cơ sở; thực hiện Luật GDQP-AN đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Theo kế hoạch, sẽ đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp GDQP-AN phù hợp với từng đối tượng; đẩy mạnh đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP-AN; từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên; phấn đấu đến hết năm 2016 có hơn 70% và hết năm 2020 có hơn 90% giáo viên, giảng viên GDQP-AN được đào tạo đạt trình độ chuẩn.

Quy hoạch hệ thống và quy định điều kiện thành lập trung tâm GDQP-AN trên phạm vi cả nước, phấn đấu đến hết năm 2018 có 60-70% sinh viên học tập tập trung tại trung tâm GDQP-AN…

Tuấn Minh