Cụ thể, 4 trường phải dừng hoạt động thí điểm giảng dạy chương trình nước ngoài theo văn bản trước đó của UBND Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Trường Trung học Cơ sở-Trung học Phổ thông quốc tế A.P.U; Trường Tiểu học-Trung học Cơ sở-Trung học Phổ thông quốc tế Sài Gòn Pearl; Trường Tiểu học-Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông quốc tế Canada; Trường Tiểu học-Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông quốc tế Mỹ.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu, học sinh đang học tại 4 trường này vẫn tiếp tục học chương trình nước ngoài đến hết cấp học. Từ năm học 2021-2022, Thành phố sẽ dừng thực hiện thí điểm giảng dạy chương trình nước ngoài tại 4 trường này, nhưng chỉ thực hiện đối với các lớp tuyển mới đầu cấp như lớp 1, 6 và 10. Như vậy, việc dừng dạy chương trình nước ngoài sẽ được thực hiện cuốn chiếu theo lộ trình từng năm học.

Trước đó, ngày 12/1, UBND Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản về việc tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn. Trong văn bản, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND Thành phố về tình hình các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các cơ sở giáo dục đang dạy chương trình giáo dục tích hợp (được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thí điểm trước đây) chuyển đổi mô hình quản lý, hoạt động theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ (Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục).

Theo văn bản trên, UBND thành phố yêu cầu 4 trường nêu trên chấm dứt hoạt động thí điểm, chuyển đổi mô hình hoạt động, thực hiện nghiêm Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, hoàn tất dứt điểm trong năm học 2020-2021. Những trường hợp chậm điều chỉnh, UBND Thành phố sẽ tổng hợp, báo cáo và kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng giải quyết dứt điểm.

Thu Hoài