Theo đó, Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị chủ động, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung chương trình học kỳ 2 phù hợp với khung thời gian học thực tế của thành phố, nhưng đảm bảo tính khoa học, đúng và đủ theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình phổ thông hiện hành.

Các cơ sở tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Khuyến khích các hình thức, phương pháp dạy học nhằm tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học.

TP HCM điều chỉnh thời gian thi học kỳ 2

Trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh, các đơn vị hạn chế tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục có tập trung đông học sinh, có nguy cơ lây nhiễm cao.

Việc thực hiện dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin cần được xây dựng khoa học và quản lý chặt chẽ theo đúng quy định và lợi ích chung của người học. Xây dựng các phương án hợp lý cho tất cả đối tượng học sinh, đảm bảo mọi học sinh đều được tham gia học tập, đảm bảo tính công bằng, nhân văn trong giáo dục. Lãnh đạo các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức các hoạt động dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin.

Đối với học sinh nghỉ học, cách ly tại nhà do dịch bệnh, các đơn vị cần có phương án hỗ trợ, giúp học sinh đảm bảo kiến thức và kỹ năng cơ bản khi nhập học trở lại. Toàn bộ nội dung điều chỉnh kế hoạch dạy học, các thông tin về nội dung chương trình học kỳ 2, các nội dung hỗ trợ phải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử chính thức của đơn vị.

Đối với các trường tổ chức học 2 buổi/ngày, cần rà soát, bố trí, sắp xếp thời lượng dạy học bổ sung các nội dung kiến thức, kỹ năng của thời gian nghỉ học vào thời lượng dạy học của chương trình buổi 2 với thời lượng tương đương. Các trường tổ chức rà soát xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung của chương trình buổi 2 để đảm bảo đủ nội dung đã xây dựng của nhà trường.

Đối với các trường không thực hiện dạy 2 buổi/ngày, tùy tình hình thực tế, nhà trường tổ chức rà soát bố trí bổ sung thời lượng các môn học bị ảnh hưởng bởi thời gian nghỉ do dịch.

Về thời gian kiểm tra học kỳ 2 của năm học này bắt đầu từ ngày 20-4 đến 10-5-2020, nội dung kiểm tra, đánh giá đến thời điểm thực hiện kiểm tra. Tổ chức kỳ kiểm tra nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo các yêu cầu của việc kiểm tra đánh giá. Việc tổ chức các đợt kiểm tra tập trung phải tổ chức khoa học, gọn nhẹ, chất lượng tốt.


Huyền Nga-Nhân Sơn