Theo Bộ GD&ĐT, mục tiêu của việc giảm chỉ tiêu các ngành sư phạm năm nay nhằm khắc phục tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên bên cạnh việc nâng chuẩn đầu vào của sinh viên sư phạm qua xét học bạ hay điểm thi.

Đáng chú ý, những trường đại học và cao đẳng có truyền thống đào tạo sư phạm từ lâu cũng bị cắt giảm nhiều chỉ tiêu. Cụ thể, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội giảm 21%, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) giảm 37,5%, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) giảm 31,4%, Trường ĐH Thủ đô (Hà Nội) giảm 19,5%. Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh giảm 7,6%...

Các trường CĐ sư phạm Hà Giang, Bắc Ninh, Thái Bình cũng bị cắt giảm mạnh từ 47-73%.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, việc cắt giảm chỉ tiêu sẽ dẫn đến giảm nguồn thu của các trường. Do vậy, Bộ sẽ tạo điều kiện cho các trường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng lại, đào tạo lại cho giáo viên phổ thông để đáp ứng nhu cầu của chương trình SGK mới và mục tiêu đổi mới giáo dục.

H.T.