Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 22.000 người đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có chừng 17.000 người làm công tác giảng dạy. Theo ông Long, tính đến thời điểm này, ở một số chuyên ngành đã có hiện tượng thừa hoặc nguy cơ thừa giáo viên, trong khi số lượng nhân viên công tác trong lĩnh vực giáo dục hằng năm nghỉ hưu không nhiều.

Bên cạnh đó, số lượng học sinh của Lâm Đồng trong những năm qua đã có chiều hướng giảm mạnh do kế hoạch phát triển dân số của tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan.

Kim Ngân