Ngày 2/6, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD & ĐT) có hướng dẫn mới nhất về tuyển thẳng gửi các Sở GD& ĐT, các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng. 

Để tạo điều kiện cho những thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục hướng dẫn các Sở GD&ĐT, các trường thống nhất không hạn chế nguyện vọng nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng của thí sinh vào học các ngành được quy định trong danh mục đã gửi kèm theo Công văn số 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD và các ngành bổ sung do các trường công bố theo quy định.

Trước ngày 15/8, các trường gửi kết quả tuyển thẳng cho các Sở GD&ĐT để thông báo cho thí sinh biết; trước ngày 20/8, những thí sinh được tuyển thẳng phải đăng ký nhập học với trường có nguyện vọng học, quá thời hạn trên các trường xử lý như không đến nhập học.

Tuấn Dũng