Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên.

Hội thi cũng là dịp để đoàn viên, sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân. Hội thi được chia làm 2 bảng: bảng cá nhân và bảng đội tuyển, kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên Internet và sân khấu hóa. Vòng chung kết toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 19/5.

Hồng Vân