Môn Tiếng Anh đứng thứ 2 về số lượng thí sinh bị điểm liệt với 630 thí sinh. Lịch sử cũng có tới 395 em bị điểm liệt. Số thí sinh bị điểm liệt ở môn Toán là 345 thí sinh. Môn Hóa học có 168 thí sinh bị điểm liệt. Môn Vật lý có 150 thí sinh bị điểm liệt. 

Môn Sinh học có 98 thí sinh bị điểm liệt. Môn Địa lý có 47 thí sinh bị điểm liệt. Số thí sinh bị điểm liệt Môn Giáo dục công dân là 11 em. Đặc biệt, trong 5 tổ hợp có số lượng nguyện vọng đăng ký nhiều nhất này, không có thí sinh nào đạt 30/30 điểm. Có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất 29.8 điểm.

Huyền Thanh