Ngưỡng chất lượng đầu vào sẽ được tính toán kỹ lưỡng dựa trên phổ điểm, phân bố theo vùng, địa phương, đảm bảo dôi dư cho các trường tuyển sinh. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào vẫn được tính bằng tổng điểm 3 môn của 5 khối thi A, A1, B, C, D.

Một số trường xét tuyển bằng các tổ hợp mới sẽ được Hội đồng đưa ra nguyên tắc chung để thực hiện. Sau khi có ngưỡng đầu vào, các trường bắt đầu đưa ra tiêu chí xét tuyển và nhận hồ sơ từ 1/8.

Theo nhiều chuyên gia tuyển sinh, ngưỡng chất lượng đầu vào năm nay có thể nhỉnh hơn một chút do phổ điểm nhiều môn cao hơn. Tuy nhiên, do kỳ thi tích hợp hai mục đích nên việc bóc tách dữ liệu cho khối truyền thống sẽ khó khăn hơn.

Cũng theo Bộ GD & ĐT, các trường ĐH, CĐ đóng trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ được xét tuyển những thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học tại các tỉnh thuộc khu vực này với kết quả thi (tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển) thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1 điểm (theo thang điểm 10) và phải học bổ sung kiến thức một học kỳ trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do hiệu trưởng các trường quy định.

Thu Phương