Theo đó, học sinh mầm non và phổ thông (kể cả giáo giục thường xuyên) từ lớp 1 đến lớp 11 cùng học viên của các Trung tâm tin học - ngoại ngữ, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống nghỉ đến hết ngày 15-3; học sinh lớp 12 (cả giáo dục phổ thông và giáo giục thường xuyên) nghỉ học đến hết ngày 8-3.

Đối với học sinh, sinh viên,  học viên khối giáo dục nghề nghiệp nghỉ đến hết tháng 3/2020.

Sau các mốc thời gian nghỉ học nêu trên, UBND thành phố giao Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Sở Y tế cập nhật tình hình diễn biến phòng chống dịch COVID-19 của thành phố tham mưu phương án đi học trở lại cho học sinh; đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục cơ sở giáo dục nghề nghiệp dảm bảo tiến độ, hiệu quả chương trình theo quy định.


Nguyễn Cảnh