Cụ thể, học sinh, sinh viên đoạt Huy chương vàng quốc tế 2 năm liên tục sẽ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; học sinh, sinh viên đoạt 1 Huy chương vàng quốc tế và 1 Huy chương vàng khu vực trong một năm sẽ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì;  học sinh, sinh viên trong hai năm liên tiếp đoạt 1 Huy chương vàng quốc tế và 1 Huy chương bạc quốc tế sẽ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng điều chỉnh mức thưởng đối với học sinh đoạt giải quốc gia và quốc tế theo chỉ số lương tối thiểu chung. Trong đó, học sinh đoạt Huy chương vàng quốc tế sẽ được thưởng bằng 50 lần mức lương tối thiểu chung; Huy chương vàng khu vực bằng 30 lần mức lương tối thiểu chung và Huy chương vàng quốc gia bằng 5 lần mức lương tối thiểu chung.

H.Thanh