Theo ông Đỗ Văn Lợi, sau khi có đơn đề nghị chấm phúc khảo của 8 thí sinh do thấy điểm thi của mình thấp bất thường so với chất lượng bài làm môn Toán. Hội đồng phúc khảo đã tổ chức chấm lại, kết quả cả 8 bài thi đều được tăng điểm, trong đó 7 trường hợp từ điểm dưới trung bình lên 5,75 - 8,25 điểm, 1 trường hợp từ 6,5 điểm lên 9 điểm.

Sau khi Hội đồng phúc khảo công bố kết quả đã khiến các bậc phụ huynh bức xúc do nghi ngờ về sự điều chỉnh điểm số điểm quá lớn sau phúc khảo. Dư luận không khỏi nghi ngờ liệu có hay không dấu hiệu nâng điểm, chạy điểm thông qua hình thức chấm phúc khảo.

Theo lý giải của Phó Giám đốc Sở GD – ĐT Đỗ Văn Lợi, khi Hội đồng phúc khảo rút phách và thân bài thì thấy giữa phách và thân bài thi không khớp nhau về màu mực và chữ viết. Hội đồng phúc khảo sau đó đã tìm đúng 8 thân bài thi khớp với phách và tổ chức chấm lại. Kết quả, điểm trên thân bài của 8 bài thi không thay đổi nhưng điểm trên bài thi khác với điểm thi đã công bố ở lần thứ nhất.

“Kết quả phúc khảo môn Toán của 8 em học sinh là hoàn toàn chính xác, khách quan”  - ông Đỗ Văn Lợi khẳng định và cho rằng, đây chỉ là sự cố nhầm lẫn đơn thuần. Theo đó Sở GD – ĐT Hải Phòng vẫn đang tiếp tục cho rà soát lại việc chấm thi lần 1, sau đó sẽ xem xét trách nhiệm của Hội đồng thi để xảy ra sự việc…

V.Huy