Theo hướng dẫn, các đơn vị, nhà trường phải thực hiện “ba công khai” theo Thông tư số 36 về việc ban hành “Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân” gồm công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, công khai thu-chi tài chính.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, chỉ tiêu tuyển sinh của các đơn vị phải được xây dựng trên căn cứ thực tế về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đơn vị, nhà trường hoàn thành hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 trước ngày 25/1.

H.Thanh