Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 463 người, trong đó, chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên là 418 người, gồm: 378 giáo viên THPT hạng III, 9 giáo viên THCS hạng III, 11 giáo viên tiểu học hạng IV, 20 giáo viên mầm non hạng IV; chỉ tiêu tuyển dụng nhân viên là 45 người, trong đó có 20 nhân viên thư viện và 25 nhân viên văn thư.

Việc tuyển dụng yêu cầu người đăng ký dự tuyển phải có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam tại Thông tư số 01/2004/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Người dự tuyển vào vị trí giáo viên THPT phải đạt từ bậc 2 trở lên. Ngoài ra, người đăng ký dự tuyển phải có trình độ tin học tối thiểu đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định.

Từ ngày 25-12, người đăng ký dự tuyển có thể truy cập vào trang tuyển dụng để khai thông tin vào Phiếu đăng ký dự tuyển. Sau đó in phiếu này, dán ảnh và nộp trực tiếp cho Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại số 23 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phiếu đăng ký dự tuyển được tiếp nhận từ ngày 6 đến 14.1.2020.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, nội dung ôn tập thi vòng 1 và thời gian tập trung thí sinh sẽ được Sở thông tin vào ngày 20-1-2020 trên Cổng thông tin điện tử của Sở và tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Hình thức tuyển dụng sẽ là thi tuyển, thực hiện theo 2 vòng thi.

Vòng 1 thi trắc nghiệm trên máy vi tính, từ ngày 10 đến 16-2-2020 tại Trung tâm Đào tạo CNTT và truyền thông.

Danh sách thí sinh dự thi vòng 2 được thông báo vào ngày 18-2-2020; vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành vào ngày 1-3-2020. Kết quả thi vòng 2 được thông báo vào ngày 9-3-2020.

Ngày 2-4-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả chấm phúc khảo và kết quả tuyển dụng.

Hải Châu