Theo ông Cẩn, mức tăng học phí năm học 2016 - 2017 phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm. Với mức tăng học phí đã được thông qua, số tiền học phí tăng thêm thu được năm học 2016 - 2016 là 112 tỉ đồng.

 Ông Cẩn cho biết, 60% tiền từ tăng học phí sẽ dành tăng cường đầu tư cho công tác giảng dạy ở các đơn vị, tăng đầu tư trong hoạt động dạy và học cho học sinh, còn 40% số học phí tăng thêm dành để cải cách tiền lương cho giáo viên.

Tăng học phí có giảm được lạm thu ở các trường học?
Theo Sở  GDĐT Hà Nội, việc tăng học phí sẽ là một hình thức giúp giảm lạm thu. Sở GDĐT đã tham mưu với  thành phố và các sở, ngành có biện pháp chấn chỉnh lạm thu vào đầu năm học như làm rõ các khoản thu bắt buộc, thu tự nguyện, thu hộ và quy trình thu.
NY