Cụ thể, khu vực thành thị sẽ có mức học phí là 110.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 30.000 đồng so với năm học trước (tăng 37,5%). Khu vực nông thôn sẽ có mức học phí 55.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 15.000 đồng so với năm học trước (tăng 37,5%). Khu vực miền núi sẽ có mức học phí là 14.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 4.000 đồng so với năm học trước (tăng 40%).

Lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định mức thu học phí năm 2017-2018 của thành phố thấp hơn mức thu bình quân của các tỉnh, thành như TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định.

H.T.