Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã duy trì, giữ vững và phát triển 5 tiêu chuẩn theo Quy chế công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của Bộ GD&ĐT đối với các trường đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời, tổng kết, lập kế hoạch, thực hiện kiểm tra thẩm định lại theo quy chế đối với các trường học đạt chuẩn quốc gia đến thời hạn công nhận lại giai đoạn 2015-2020.

Theo số lượng thống kê, Hà Nội hiện là địa phương có tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia cao nhất cả nước. Tính đến tháng 7-2015, Hà Nội có 1.045 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 1.014 trường công lập. Riêng trong năm 2015, Hà Nội công nhận mới khoảng 120 trường và công nhận lại 224 trường.

H.Thanh