Theo UBND TP Hà Nội, năm học 2018 - 2019, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn TP (trừ các cơ sở giáo dục chất lượng cao) đã thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 5/2018 với mức 155.000 đồng/tháng với học sinh các cấp học (nhà trẻ cho đến THPT) ở thành thị, 75.000 đồng/tháng với học sinh trên địa bàn nông thôn và 19.000 đồng/tháng với địa bàn miền núi.

Tuy nhiên, mức thu học phí hiện nay của thành phố (ở một số cấp học, khu vực) thấp hơn một số thành phố trực thuộc Trung ương và Đồng bằng sông Hồng nên chưa huy động được nguồn lực đóng góp của người dân cho giáo dục.

Dự kiến, Hà Nội sẽ điều chỉnh tăng học phí từ năm học 2019-2020.

Do vậy, UBND TP Hà Nội thống nhất xây dựng mức thu học phí năm 2019 - 2020 theo lộ trình Hội đồng nhân dân thành phố quy định, đồng thời giao Sở GD&Đ hoàn thiện Đề án.

Theo lộ trình, học phí hàng năm chương trình giáo dục đại trà cấp mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập của Hà Nội sẽ được điều chỉnh tăng dần.

Đến năm học 2020 -2021, mức thu học phí của Hà Nội sẽ bằng mức cao nhất trong khung học phí quy định tại Nghị định 86 (năm 2015) đối với vùng thành thị là 300.000 đồng và nông thôn là 120.000 đồng.

Học phí các xã miền núi của thành phố bằng 50% mức cao nhất trong khung, là 30.000 đồng. Dự kiến, số tăng thu học phí được dùng để cải cách tiền lương và chi cho sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Hùng Quân