Theo ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, việc học sinh quay lại trường học phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh COVID-19 và do Chủ tịch UBND Hà Nội quyết định. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Hà Nội đang lên kịch bản dự kiến, trong đó, học sinh các lớp cuối cấp như lớp 9, lớp 12 sẽ được ưu tiên quay lại trường học sớm nhất, dự kiến từ 4-5.

Giai đoạn 2, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định, đảm bảo học sinh có thể đi học lại bình thường sẽ cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trở lại trường. Với lứa tuổi mầm non, theo ông Tiến, sẽ là giai đoạn cuối cùng đi học, nếu dịch kiểm soát tốt sẽ cho các cháu đi học trở lại từ đầu tháng 6.

Riêng học sinh ở 2 huyện có nguy cơ cao như Thường Tín, Mê Linh nếu hết thời gian cách ly, học sinh sẽ đi học trở lại bình thường như các địa phương khác. Ngược lại nếu chưa hết thời gian cách ly, Sở sẽ xem xét phương án để phù hợp với tình hình thực tế.

Hùng Quân