Bên cạnh đó, các nhà trường cũng đã được đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hơn 2.600 phòng học và các hạng mục phụ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học trong năm học mới.

Ngoài ra,  tổng kinh phí ngoài định mức thành phố giao để phục vụ việc mua sắm trang thiết bị dạy học tại các nhà trường năm 2016 là 157 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn số kinh phí chủ yếu dành cho việc mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học mầm non 5 tuổi và trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học ngoại ngữ ở tiểu học và THCS.

Việc đầu tư xây mới các trường học và nâng cấp các phòng học cũ của Hà Nội không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn giảm tải cho các trường, nhất là ở các khu vực tập trung đông dân cư.

H.T.