Theo hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp các trường ngoài công lập năm học 2018-2019 do Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành, Hà Nội cho phép các trường tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, bắt đầu từ ngày 26-5 đến ngày 12-7. Danh sách học sinh trúng tuyển phải được cập nhật vào phần mềm sổ điện tử chậm nhất ngày 23-7. Các trường mầm non ngoài công lập thực hiện tốt nhiệm vụ huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường, tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 1, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học.

Đối với tuyển sinh THCS, Sở GD&ĐT cũng  quy định tuyển sinh theo phương thức xét tuyển. Trường hợp trường có số học sinh đăng kí vào nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh thì được thực hiện phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực phải đảm bảo không gây áp lực thi cử cho học sinh, không tạo việc dạy thêm học thêm tràn lan.

Như vậy, thay vì quy định cứng nhắc về thời gian tuyển sinh như trước, Sở GD&ĐT Hà Nội đã mở cửa cho các trường được chọn thời điểm kiểm tra, đánh giá năng lực đảm bảo giúp học sinh và cha mẹ học sinh có đủ thời gian để tìm hiểu kĩ, thấu đáo thông tin hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục, tạo điều kiện để học sinh và cha mẹ học sinh chọn cơ sở giáo dục dự tuyển phù hợp, chính xác. 

Đồng thời, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng quy chế các khâu trong công tác kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh như: ra đề, in sao đề kiểm tra, lập danh sách dự tuyển, chia phòng kiểm tra, thành lập hội đồng coi kiểm tra, hội đồng chấm kiểm tra, phúc khảo bài kiểm tra. Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường, công tác tuyển sinh phải đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trên địa bàn. Tuyển học sinh khuyết tật có nhu cầu vào học, tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật theo đúng quy định. Thực hiện tốt các quy định về đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh. 

Các trường cũng phải thực hiện nhiệm vụ cấp mã học sinh trong sổ điểm điện tử cho cha mẹ học sinh theo quy định, đảm bảo quyền lợi của học sinh khi học sinh có nguyện vọng được tham gia tuyển sinh theo đúng tuyến. Tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh được rút hồ sơ khi họ có nhu cầu và thực hiện lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định.

Trước đó, nhiều trường ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội đã lên tiếng cho rằng Sở GD&ĐT chưa cho các trường được tự chủ trong tuyển sinh. Trước những phản ứng này,  Bộ GD&ĐT đã có công văn đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo Sở GD&ĐT tạo điều kiện cho các trường ngoài công lập được tự chủ tuyển sinh.


Huyền Thanh